Släppa taget om hemligheter
april 2, 2023
Studiecirkeln Reiki och självkärlek  hur du läker djupare med Reiki via ZOOM
maj 11, 2023
Visa alla

Sorgebeabetning och förlusthantering

kr3,500.00

Vi möts via ZOOM under 7 tillfällen där vi stegvis går igenom de sorger och förluster du varit med om. Du får lära dig en teknik för att lära känna dig själv på djupet. Att lära i grupp är kraftfullt då du får ta del av andras erfarenheter som hjälper dig att se och förstå bredden av hur vi alla går igenom olika förluster i livet.

Alternativt en helgkurs i 2 dagar där vi går via ZOOM arbetar tillsammans med metoden och då har vi en uppföljande kväll.

Varje tillfälle går vi muntligt igenom  arbetsövningar du ska utföra och även när du gjort dem går vi igenom dem. Du får då stegvis en introduktion till dig själv och ditt eget liv.

Jag kan varmt rekommendera det för att få en djupare överblick av ditt liv. Den finns också att boka privat med mig.

Varje tillfälle tar ungefär 60 minuter

I alla mina längre utbildningar erbjuds alltid mina elever att gå den här utbildningen till ett kraftigt reducerat pris.

Sorg är en naturlig reaktion som omfattar alla de känslor, tankar, fysiska reaktioner och förändrade beteenden som du kan uppleva vid en förlust eller förändring. Du kan känna sorg efter något som nyligen inträffat eller över händelser som ligger längre tillbaka i tiden. All sorg är unik och varierar ofta från person till person.

Förluster och förändringar

Ofta förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar:

 • Skilsmässa och andra separationer
 • Sjukdom, diagnoser och kroppsskada
 • Relationsproblem och konflikter med partner, föräldrar, barn, vänner och kollegor
 • Fysiska och sexuella kränkningar
 • Byte av bostad, skola och arbetsplats
 • Arbetslöshet eller pensionering
 • Husdjurs död
 • Mobbing
 • Ensamhet och utanförskap
 • Förlust av tillit och trygghet
 • Finansiella och juridiska svårigheter
 • Missbruk och beroenden
 • Barnlöshet, missfall och abort
 • Brustna drömmar och förhoppningar om livet

All sorg är unik

Hur vi påverkas av förändringar och förluster är individuellt. Vi reagerar olika beroende på hur vi är som personer, våra tidigare erfarenheter, vår ålder och mognad.

Vad det är som faktiskt inträffat har naturligtvis stor betydelse, liksom vad det var som orsakade förlusten – och om det som hände skedde plötsligt eller var väntat. Var det ett dramatiskt dödsfall eller en skilsmässa i samförstånd? Var det en uppslitande konflikt med en förälder eller ett barn som fastnat i missbruk? Hur våra liv ser ut i övrigt och om vi har fungerande sociala nätverk med stöd från omgivning avgör också hur det blir för oss.

Sorgereaktioner

Förluster och förändringar påverkar våra känslor, tankar, kroppar och beteenden på en mängd olika sätt. Hur vi reagerar är högst individuellt och varierar ofta över tid. En del gråter mycket, medan andra inte gråter alls. Vissa är arga, andra känner sig avstängda. Några vill prata mycket, andra väljer att sörja i ensamhet. Sorgen kan vara lika stor oavsett hur den yttrar sig. Variationerna är lika många som de som sörjer och kan växla snabbt. Några vanliga sorgereaktioner kan vara:

Känslor och tankar

 • Känslolöshet och chock
 • Nedstämdhet och förtvivlan
 • Ilska och irritation
 • Ångest, oro och rädsla
 • Längtan och saknad
 • Trötthet, orkeslöshet och apati
 • Skuldkänslor
 • Ensamhet och övergivenhet
 • Meningslöshet
 • Förvirring och koncentrationssvårigheter
 • Ältande
 • Inte acceptera förlusten
 • Närvarokänsla (höra, se eller känna personens närvaro)

Kroppsligt

 • En känsla av bedövning
 • Tomhetskänsla i magen
 • Tyngd över bröstet, andnöd eller andfådd
 • Halsen känns hopsnörd
 • Överkänslighet för buller
 • Overklighetskänslor
 • Brist på energi, svaghet i musklerna
 • Muntorrhet
 • Infektionskänslighet
 • Värk i kroppen

Beteenden

 • Gråt
 • Sömnstörningar, sova mycket eller lite
 • Ätstörningar, äta mycket eller lite
 • Tankspriddhet, glömska och svårt att fatta beslut
 • Saker tar längre tid att göra
 • Socialt tillbakadragande och isolering
 • Prata med den döde
 • Drömmar om den döde eller förlusten
 • Rastlös och överaktiv
 • Besöka platser knuten till förlusten
 • Bevara föremål

Hur länge sörjer vi?

Precis som varje sorg är unik och individuell så är också tiden det tar för oss att sörja olika. Sorgeprocessen är inte linjär och sker i tydliga stadier utan kan bättre beskrivas som en process som böljar fram och tillbaka. Samtidigt är det inte tiden i sig som ger läkning, utan vad vi fyller tiden med. Adekvat kunskap och rätt stöd kan därför göra att sorgen bearbetas och läker snabbare och på ett mer bestående sätt.

Vi arbetar efter metoden sorgebearbetning som är ett behandlingsprogram för känslomässig läkning från institutet för sorg i Sverige

Kursutvärdering

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Sorgebeabetning och förlusthantering”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 4 =